Reklamacje

Ewentualne reklamacje należy wysyłać na adres:

Sklep Inter Smoker
ul. Sienkiewicza 81/3 lokal 102
15-003 Białystok

Proszę również dołączyć informacje na temat powodu reklamacji oraz dane kontaktowe wraz z numerem telefonu.

Menu