Reklamacje

Ewentualne reklamacje należy wysyłać na adres:

Sklep Inter Smoker
ul. Sienkiewicza 81/3 lokal 102
15-003 Białystok

Wysyłane reklamacje powinny zawierać:
-oryginalne pudełko (kartonowy spód oraz wieko);
-dodatkową kartonową opaskę, jako element należący do opakowania, na której jest zawarty numer seryjny produku (np. Smok Stick V9Max lub Smok Nord pod);
-(DOT. ZESTAWU) podstawowe elementy wchodzące w skład zestawu e-papierosa (nie uwzględnia się części zamiennych takich jak np. tuby, grzałki), czyli bateria i atomizer w kolorach pasujących do określonych na opakowaniu;
-karta gwarancyjna od producenta oryginalnie dołączona do pudełka;
-skan paragonu z czytelną datą sprzedaży;
-informacje na temat powodu reklamacji oraz dane kontaktowe wraz z numerem telefonu klienta hurtowego składającego reklamację;
- reklamowany produkt nie może miec uszkodzeń mechanicznych 

W każdym innym przypadku reklamacje będą odrzucane zanim nastąpi proces reklamacyjny.
Firma Inter Smoker nie odpowiada za elementy inne, niż te oryginalnie należące do produktu i wyposażenia zestawu.
Produkty elektroniczne są objęte 3-miesięcznym okresem gwarancji licząc od daty zakupu przez klienta detalicznego, kiedy to zostają przekazane do użytku.
Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji ustalony jest na 30 dni roboczych.
Każdy klient hurtowy rejestrując się na stronie www.intersmokerhurt.pl oświadcza, że zapoznał się z warunkami reklamacyjnymi i akceptuje je.  

Menu